BT Danışmanlığı

Gerçek ihtiyaçlara uygun ve ölçülebilir çözümler

Müşteri beklentilerinin sürekli yükselmesi, rekabet gücünü tehdit eden yeni unsurların oyuna dahil olması ve bilgi teknolojileri arenasında yaşanan gelişmelerin hız kesmeden sürmesi, operasyonel etkinliklerini ve rekabet güçlerini artırmak isteyen günümüz şirketlerini her zamankinden daha fazla çaba harcamaya mecbur bırakmaktadır.

Ziraat Teknoloji, bu arayış esnasında BT kaynak ve süreçlerinizi kurumsal hedef ve stratejilerinize paralel bir hale getirmenize imkân tanıyacak kararlar almanızı sağlar. Ziraat Teknoloji, müşterileriyle birlikte mevcut kaynak ve süreçleri değerlendirir, ihtiyaçları tanımlar, şirketin rekabet gücünü artıracak fırsat ve çözümlerin anlık ve ileriye dönük planlamalarını yapar.

Bu çalışmalar sırasında müşterilerinin gerçekte neye ihtiyaç duyduğunu doğru okumak ve buna uygun özel, pratik, getirisi ölçülebilir, endüstri standartlarında çözümleri modern yaklaşımlar ile geliştirmek Ziraat Teknoloji'nin birincil önceliğidir.