Şirketimiz Sermayesi ArtırıldıSermaye artışı

Şirketimizin 17.04.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında "2.500.000.- TL olan Şirket sermayesinin Olağanüstü yedeklerinden 2.500.000.- TL artırarak 5.000.000.-TL'ye yükseltilmesi" kararı alınmıştır.

Şirketimizin yeni sermaye yapısı aşağıdaki şekildedir.

Ziraat Bankası 3.800.000.- TL
Bileşim A.Ş. 1.200.000.- TL
* Toplam 5.000.000.- TL

* 12.08.2013 tarihi itibariyle sermayemizin tamamı Ziraat Bankası A.Ş.'ne devredilmiştir.

Bilgi Toplumu Hizmetleri Ziraat Teknoloji, "Ziraat Finans Grubu" üyesidir. Copyright © 2013